Rezerwacja

  Czy to pierwszy pobyt psa w naszym Hoteliku?
  TakNie

  Powierzający:

  Imię
  Nazwisko

  Adres zamieszkania:

  Ulica i numer
  Miejscowość
  Kod
  Nr telefonu
  E-mail

  Dane osoby upoważnionej do odebrania psa w sytuacji awaryjnej:

  Imię
  Nazwisko
  Ulica i numer
  Miejscowość
  Kod
  Nr telefonu
  E-mail

  Dane psa:

  Imię
  Rasa / typ rasy
  Wiek
  Waga

  Numer tatuażu / chipa
  Czy jest kastrowany / sterylizowanyNieTak

  Rodzaj karmy
  Ile razy dziennie jest karmiony
  W jakich dawkach
  Czy ostatnio chorował i na co
  Czy w związku z chorobą wymaga szczególnej opieki i jakie są zalecenia lekarza

  UWAGA: W sytuacji gdy opieka specjalistyczna okaże się koniecznością w trakcie pobytu psa w hoteliku ze względu na wymóg domowych zabiegów weterynaryjnych (np. zastrzyki lub kroplówki podskórne), wizyt u lekarza weterynarii, konieczności pomocy psu przy chodzeniu dodatkowa opłata zostanie naliczona zgodnie z poniesionymi przez Hotel kosztami.


  Nazwisko i imię oraz telefon weterynarza prowadzącego lub nazwa, adres i telefon lecznicy weterynaryjnej
  Jak reaguje na inne psy
  Jak reaguje na ludzi*
  Jaki jest jego stosunek do dzieci*
  Czego pies nie lubi*
  Czego się boi*
  Jakie polecenia zna i jak na nie reaguje*
  Czy kiedykolwiek był w hotelu lub sam, u zupełnie obcych ludzi*

  Czy posiada dodatkowe „umiejętności”*
  Na jak długo pozostaje sam w domu*
  Jak często i w jakich sytuacjach zdarza się psu załatwić potrzeby fizjologiczne w domu*
  Inne uwagi / wskazówki

  Proponowany termin rezerwacji:

  Przyjęcie psa do hoteliku i odbiór są możliwe od poniedziałku do niedzieli w godzinach 11:00–20:00. Proszę o podanie półgodzinnego przedziału czasowego

  Przyjazd (DD-MM-RR):
  Przedział czasowy przyjazdu (GG:MM):
  od:
  do:
  Odbiór (DD-MM-RR):
  Przedział czasowy odbioru (GG:MM):
  od:
  do:

  Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie przyjazdu psa do hoteliku i kończy o tej samej godzinie następnego dnia. Kolejne dni pobytu liczone są analogicznie. W przypadku niepełnej doby zastosowanie ma zasada naliczania opłaty jak przy opiece dziennej.
  POWIERZAJĄCY OŚWIADCZA,
  IŻ ODDAWANY POD OPIEKĘ HOTELU PIES / SUKA:
  Posiada aktualne szczepienia. Jest skutecznie zabezpieczony/a przed kleszczami. Jest odrobaczony. Nie jest chory na żadną chorobę zakaźną, wirusową, grzybiczą lub pasożytniczą.
  WYSŁANIE FORMULARZA JEST JEDNOZNACZNE Z:
  Wyrażeniem zgody na zamieszczanie wykonywanych w czasie pobytu zdjęć psa na profilu Hotelu Psi Kącik na Facebooku. Zobowiązaniem się do pokrycia wszelkich dodatkowych kosztów związanych z pobytem psa w Hotelu wynikających z indywidualnych ustaleń, szkód wyrządzonych przez psa oraz ewentualnej konieczności transportu psa/suki do lekarza weterynarii jak również potrzebnego leczenia i lekarstw, a także w przypadku przedłużonego pobytu - najpóźniej w dniu odbioru psa.